نمایش 12،24،36

شامپو بدن اسطوخدوس شون مدل RELAXING

  • حاوی عصاره اسطوخدوس
  •  پاک کننده  پوست
  • آبرسان و نرم کننده ای بسیار مؤثر جهت انواع پوست
  • روشن کننده و شفاف کننده پوست
  • حفظ حالت ارتجاعی پوست

شامپو بدن انار شون مدل REJUVENATING

  • حاوی عصاره انار
  •  پاک کننده  پوست
  • آبرسان و نرم کننده ای بسیار مؤثر جهت انواع پوست
  • روشن کننده و شفاف کننده پوست
  • حفظ حالت ارتجاعی پوست