نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

ظرف چند منظوره چوب چینی

۴۵۶,۰۰۰ تومان
  • جنس جا قاشقی: چینی

  • جنس جایگاه ظروف: چوب بامبو

  • جنس جا ادویه ای: چینی

  • جنس درب جا ادویه ای: چوب بامبو

  • ابعاد جایگاه ظروف: قطر 23 سانتی متر ارتفاع 10 سانتی متر

  • ابعاد  جا ادویه ای: قطر 4.5 سانتی متر ازتفاع 10 سانتی متر

  • ابعاد جا قاشقی: قطر 8.5 ارتفاع 12 سانتی متر